Spotkanie Rady Pacjentów

 4 listopada 2010r. w sali konferencyjnej RSS „Latawiec” odbyła się rada pacjentów w ramach przyjętych przez szpital celów jakości: leczyć krótko, tanio i bez powikłań. Do rady zostali zaproszeni pacjenci, którzy w ostatnim roku nie byli zadowoleni z postaw, zachowań i zasad działania SP ZOZ w Świdnicy.

Chcemy aby nasi pacjenci ośmielali się podejmować działania w kierunku poprawy jakości, obsługi dlatego bardzo dziękujemy że przyjęli Państwo nasze zaproszenie…” tymi słowami przywitał pacjentów dyrektor Jacek Domejko.

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki badania satysfakcji pacjenta, które przeprowadzono w tym roku.

Jestem bardzo zadowolony z usług szpitala, jednak mam kilka uwag np. dać pacjentowi wybór, informować go czy chce np. stabilizator czy nie” mówił nasz pacjent Henryk K.

Na radzie zdementowano plotki dotyczące likwidacji oddziału reumatologiczno – rehabilitacyjnego w Żarowie i kierowania pacjentów do ośrodka w Kamiennej Górze (dla przypomnienia SP ZOZ wystąpił do DOW NFZ o zwiększenie kontraktu na świadczenie usług rehabilitacyjno – reumatologicznych).

Pacjenci bardzo ciepło wypowiadali się na temat kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych w RSS „Latawiec” pielęgniarek i położnych „personel pielęgniarski podaje więcej informacji niż lekarski” mówiła Pani Dorota M.

Traktujemy pacjentów jak pracodawców, pacjent może pojechać wszędzie a jednak wybiera nasz szpital” tymi słowami merytoryczną dyskusję zakończył dyrektor Jacek Domejko.

Zaproszenie przyjął także dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy p. Zbigniew Okarmus.

Aby poprawić jakość opieki medycznej na terenie SP ZOZ w Świdnicy zdaniem rady należało by:
– przekazywać właściwą informację o stanie zdrowia przez personel lekarski,
– dać pacjentowi wybór metody diagnostycznej,
– poprawić sposób przekazywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta,
– informować pacjentów o ich prawach,
– zachęcić lekarzy do zmiany podejścia do rodzin pacjentów ( zwiększyć ich życzliwość),
– prawidłowo i skuteczne doinformowywać pacjentów,
– rozdystrybuować małe karteczki z nr tel. do dyrektora placówki – aby każdy pacjent miał możliwość wykonać telefon dot. niewłaściwego zdarzenia.
-informować pacjentów o zakresie świadczeń realizowanych przez dany oddział.

* Każdego roku w lutym odbywa się niezależne spotkanie z pacjentami z okazji Międzynarodowego Dnia Pacjenta ( w spotkaniu uczestniczą pacjenci w danym czasie aktualnie hospitalizowani – niezależnie od ich pozytywnego lub negatywnego odczucia).