Świadczymy usługi medyczne zgodnie z systemami zarządzania jakością

 Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w czerwcu br. audytów recertyfikujących i certyfikujących Systemów Zarządzania jakością spełniamy wymagania dotyczące:

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14 001
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN – N 18001

Audyt przeprowadzali audytorzy TUV Rheinland.
Wdrożone Systemy pozwalają uporządkować i usystematyzować wszystkie działania związane z jakością , zarządzaniem środowiskiem, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Spełnienie wymagań systemów poprawia wizerunek szpitala, aktywnie włącza pracowników w program samokontroli jakości i wydajności pracy …” mówi p.o. Dyrektor Grzegorz Kloc.