Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i jest obchodzony corocznie, w drugą sobotę września. W tym roku święto przypada 11 września. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy ma na celu promocję zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa.

Pierwszą pomocą określamy czynności służące udzieleniu pomocy i wstępnej opieki w sytuacji  nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu. Pierwsza pomoc nie tylko wpływa na szybszy powrót do zdrowia osoby poszkodowanej, ale przede wszystkim pomaga ratować jej życie. Okazuje się niezbędna zarówno w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np.: w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tego typu zdarzenia mają często miejsce podczas wypadków drogowych.

Niestety wiele osób w Polsce nie zna zasad udzielenia pierwszej pomocy. Z badań wynika, że prawie 70% przypadków zatrzymania akcji serca występuje poza szpitalem, zaś większość tych wypadków ma miejsce w domu. Tylko w jednym na pięć przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja oddechowo-krążeniowa, która przeprowadzona jak w najszybszym czasie, decyduje o życiu chorego.  W przypadku gdy osoba nie oddycha, najważniejsze jest przywrócenie funkcji oddechowej.

Zatrzymanie akcji serca i niewydolność krążeniowo ? oddechowa to jedne z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Taka sytuacja jednak nie musi mieć miejsca, jeśli w porę udzieli się pomocy poszkodowanemu. Nie bójmy się więc udzielać pierwszej pomocy i pamiętajmy, że w świetle prawa to nasz obowiązek.

Zasady udzielania pierwszej pomocy:

Źródło:

cop.wloclawek.pl/2020/09/swiatowy-dzien-pierwszej-pomocy/