Światowy standard badań tomografii oka na oddziale okulistycznym.

Jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych wykorzystująca skaning optyczny wykonywana jest na nowym aparacie na oddziale okulistycznym RSS „Latawiec”.

Wart prawie 300 tys. zł sprzęt niezwykle dokładnie analizuje badaną tkankę (3 mikrometry) w 3D. Badanie ocenia najważniejszą cześć dna oka tzw. plamkę, trwa kilka minut, jest bezbolesne, bezdotykowe.  

Pomaga m.in.:
– monitorować leczenie,
– wykryć makulopatię cukrzycową, 
– obrzęk plamki innego pochodzenia, 
– otwór w plamce, 
– zwłóknienie przedplamkowe,
– znamiona barwnikowe naczyniówki,
– jaskrę,
– nowotwory,
– centralną retinopatię surowiczą. 

Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w różnym wieku oraz u kobiet w ciąży.

 „Obrazowanie tkanek wybranego fragmentu dna oka w przekroju porównywalnym do obrazu histologicznego, stanowi nieocenione narzędzie przy planowaniu zabiegów i operacji w obrębie siatkówki i ciała szklistego (witrektomia). W przebiegu pooperacyjnym stanowi obiektywną dokumentacją anatomicznego wyniku leczenia” – mówi dr Maria Smolarek – Wicher lekarz kierujący oddziałem okulistycznym.

Nowy aparat OCT (optyczna koherentna tomografia dna oka) zastąpi poprzedni sprzęt, który nie spełnia już najnowocześniejszych  standardów. Oddział okulistyczny ciągle  doskonali swoje  umiejętności w  zakresie   zabiegów witrektomii. Najtrudniejsze  przypadki  okulistyczne operuje  dr n. med. Sławomir  Ciesiecki  jeden  z najlepszych   chirurgów   witreoretinalnych  w Polsce. Aparat został zakupiony ze środków własnych szpitala” – mówi dyrektor Grzegorz Kloc.