Szczęśliwa trzynastka pielęgniarek z dyplomem specjalizacji onkologicznej.

Trud podwyższenia kwalifikacji podjęło 13 pielęgniarek z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec”. Dyplomy ukończenia specjalizacji onkologicznej otrzymały 28 września 2015r. w Warszawie.
 1. Anna Borkowska 
2. Agnieszka Dymitruk 
3. Aneta Grudzińska 
4. Krystyna Jankotowicz 
5. Beata Kaletka 
6. Anna Klimek  
7. Małgorzata Konstanty 
8. Barbara Maksymowicz  
9.  Alicja Noszczak 
10. Ewa Pejas  
11. Alicja Petryszyn  
12. Agnieszka Szczerba  
13. Agnieszka Wujas -Gremska  

 „Specjalizacja onkologiczna to ogromny dział przygotowujący nas do pełnienia specjalistycznej, profesjonalnej opieki nad chorym z chorobą nowotworową,  980 godzin dydaktycznych, 330 godzin zajęć ogólnozawodowych i 650 godzin w bloku specjalistycznym. Zrobiłyśmy tą specjalizacje dla pacjentów i dla nas samych” mówiła Krystyna Jankotowicz pielęgniarka oddziałowa oddziału onkologii klinicznej z dziennym chemioterapii RSS „Latawiec”.

„Gratuluję bodźca do działania, zapału aby najbardziej profesjonalnie wykonywać swój zawód i jak najlepiej pomagać chorym. Wielkiej świadomości, że wciąż trzeba się dokształcać” mówił dyrektor Grzegorz Kloc.