Szkolenia z Kalkulacji Kosztów Leczenia

 SP ZOZ w Świdnicy przystapił do projektu do uruchomienia modułu KKL w Systemie InfoMedica.
W dniach 14. 16 i 19 kwietnia 2010 r. w Sali Narad odbyły się spotkania z przedstawicielami wszystkich oddziałów i pracowni  SP ZOZ  na temat liczenia kosztów procedur. 
Wszystkie oddziały  zostały przez  dyrektora Jacka Domejko zobligowane do opisania procedur jakie są wykonywane w oddziale/dziale w którym pracują.
Koordynatorek projektu z ramienia SP ZOZ jest Pani Monika Bieżyńska – Kierownik działu Sprzedaży.