Szkolenie dla lekarzy „Psychologia kontaktu lekarza z pacjentem”

 „…Istotą profesjonalnego działania pracowników służby zdrowia jest bliska, zaangażowana inteakcja z drugim człowiekiem. Tylko taki kontakt warunkuje powodzenie w tym zawodzie, sukces i rozwój. Koszty takiej bliskiej interakcji, konfrontacji z negatywnymi emocjami i cierpieniem mogą być jednak wysokie – uczucie zmęczenia, emocjonalne wyczerpanie, przewlekły stres…” mówi szef firmy „Laboratorium”.
W związku ze stresogennym charakterem pracy lekarzy DIL zorganizował warsztaty szkoleniowe pt. „Psychologia kontaktu lekarza z pacjentem”.
Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: Psychologiczne aspekty kontaktu lekarza z pacjentem. Przyczyny, objawy oraz sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Mechanizmy wywierania wpływu na ludzi. Jak skutecznie wpływać na innych i jak się bronić przed manipulacją. Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Prezentacja wybranych technik relaksacyjnych. Spotkania realizowane są w formie warsztatów interaktywnych.
W szkoleniu uczestniczyli wszyscy lekarze z SP ZOZ w Świdnicy.