Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, z którą Pacjent może skontaktować się w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.

  • Pod bezpłatnym ogólnopolskim numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne oraz lekarze,

  • Pacjenci mogą otrzymać niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00, a w święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo,

  • Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat,

  • Podczas porady telefonicznej w razie potrzeby pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie,

  • Porady udzielane są w następujących językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.

Więcej informacji o TPK tutaj