Wdrożyliśmy system kontroli zarządczej

 W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy wdrożono system kontroli zarządczej.
Sposób organizacji systemu przedstawiono w Księdze Kontroli Zarządczej.
Poszczególne części dokumentu przedstawiają specyfikę dotyczącą wdrożenia i organizacji systemu, w szczególności:

– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
– skuteczności i efektywności działania,
– wiarygodności sprawozdań,
– ochrony zasobów,
– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
– efektywności i skuteczności przepływu informacji,
– zarządzania ryzykiem.

Egzemplarz Księgi Kontroli Zarządczej przeznaczony do udostępnienia znajduje się u Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej.