Pomyślne efekty współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

Widać już pierwsze, pomyślne efekty współpracy nawiązanej pomiędzy Katedrą i Zakładem Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a naszym Oddziałem Onkologii Klinicznej.

Całkiem niedawno informowaliśmy, że studenci V roku studiów na Wydziale Farmaceutycznym, w roku akademickim 2022/2023 realizowali badania ankietowe wśród naszych pacjentów onkologicznych, które to badania stanowiły podstawę do napisania ich prac magisterskich, a już dziś wiemy, że pierwsza obrona pracy zwieńczona została sukcesem. 

Pani Aleksandra Nast obroniła swoją pracę magisterską pt. „Ocena wiedzy pacjentów onkologicznych o badaniach klinicznych” z wynikiem bardzo dobrym!

Serdecznie gratulujemy Pani Aleksandrze pięknego wyniku obrony, a Oddziałowi Onkologii Klinicznej z dr n. med. Ewą Kilar na czele, która była opiekunem pracy, pozytywnych rezultatów nawiązanej współpracy.

Przypominamy również że wyniki przeprowadzonych przez studentów badań ankietowych będą uwzględnione dla poprawy jakości leczenia onkologicznego, szczególnie w zakresie obszarów edukacji i komunikacji z pacjentami.