Wstrzymujemy planowe przyjęcia pacjentów

INFORMACJA  DLA  PACJENTÓW

Z powodu braku możliwości sfinansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z dniem 15 sierpnia 2010 r.
zostały wstrzymane planowe przyjęcia pacjentów ponad limit wynikający z aktualnie zawartej umowy z NFZ
w poszczególnych oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Świdnicy.
Ograniczenia nie dotyczą świadczeń medycznych udzielanych w trybie nagłym w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz porodów.
W razie wątpliwości związanych z przesunięciami wcześniej zaplanowanych terminów operacji, dokładnych informacji i konsultacji, w powyższej sprawie udzielają ordynatorzy / lekarze kierujący oddziałami szpitalnymi.

ZA  EWENTUALNE  UTRUDNIENIA  WYNIKAJĄCE  Z  KONIECZNOŚCI  STOSOWANIA SIĘ  DO  LIMITÓW  WYZNACZONYCH  PRZEZ  NFZ  BARDZO  PRZEPRASZAMY.

Jednocześnie informuję, że SP ZOZ w Świdnicy po raz kolejny wystąpił do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu o zwiększenie limitu przyznanego na leczenie szpitalne w ramach umowy na 2010 rok.