Wyrazy wdzięczności dla całego personelu Oddziału Onkologii Klinicznej

Na ręce p.o dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły wyrazy ogromnej wdzięczności dla całego personelu Oddziału Onkologii Klinicznej za profesjonalną opiekę, troskliwość i okazaną pomoc w trakcie cykli chemioterapii.

Kiedy duch słabnie, serce omdlewa, kiedy już zmorzy życia wojowanie – wtedy to, nie wiadomo skąd, znajduje się czyjaś pomocna dłoń, czyjeś dobre słowo, współczucie, troska …”

Składamy serdeczne podziękowania całemu personelowi – a zwłaszcza pielęgniarkom – Oddziału Onkologii Klinicznej w Świdnicy za wkład i zaangażowanie w opiece sprawowanej nad pacjentami.

Praca całego personelu jest w pełni profesjonalna. Pielęgniarki tego oddziału służą pomocą, emanuje z nich dobroć w tak trudnym dla nas pacjentów czasie (jakim jest chemioterapia). Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom oddziału za serce jakie okazują wszystkim pacjentom, dziękujemy za ich trud i poświęcenie. Nasze słowa nie wyrażą wdzięczności. Jaka szkoda, że ta praca jest tak mało doceniana… One posiadają rzadką umiejętność słuchania pacjenta.

Słowa jednak nie wyrażą tego, co schowane jest w głębi serca. Za wszystko, co dostaliśmy od Was tu, w szpitalu, po prostu dziękujemy. Za serce, za ciepło, za to, że trzymacie za rękę w trudnych chwilach…

Spóźnione – bo niedawno było ich święto – szczere życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym dla pielęgniarek oddziału Onkologii Klinicznej.

Dziękujemy z całego serca – wdzięczne pacjentki.