Zawiadomienie o wyborze partnerów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERÓW

 dot.: konkursu o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn . „Platforma e-usług Szpitala Latawiec „, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

 >>zobacz zawiadomienie<<