„Złoty Czepek” nagroda za trud niesienia pomocy choremu.

„Złoty Czepek” nagroda za trud niesienia pomocy choremu. Odznaczenie przyznane pielęgniarkom z Oddziału Kardiologicznego, Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, Bloku Operacyjnego z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec”.

Pani Maria Pałeczka przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 9 maja 2017r. wręczyła :
Irenie Goleckiej z Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z Pododdz. Angiologicznym.
Stanisławie Józefie Grabowskiej z Oddziału Chorób Wewnętrznych.
Beacie Grajewskiej z Oddziału Gastroenterologicznego.
Renacie Teresie Ryczan z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego  z Pododdziałem Patologii Ciąży.
Małgorzacie Prokopowicz z Bloku Operacyjnego.
 
„Złoty Czepek”, czyli odznaczenie przyznawane pielęgniarkom zasłużonym w pracy w służbie zdrowia oraz na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Wszystkim naszym odznaczonym pielęgniarkom serdecznie gratulujemy oraz jednocześnie składamy wielkie podziękowania za poświęcenie, trud i pomoc niesioną pacjentom.