Zmiany w strukturze organizacyjnej szpitala

 Informujemy, że z dniem 27 lutego 2012r.uległa zmianie struktura organizacyjna SP ZOZ w Świdnicy.

1) W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii została uruchomiona Pracownia Mammografii. Zakładem Kieruje dr Ilona Winiarska

2) W ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej zostaje wyodrębniony 6 – cio łóżkowy Pododdział Chirurgii Onkologicznej. Nowa nazwa Oddziału: Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Oddziałem Kieruje dr n. med. Adam Biernacki

3)W miejsce dotychczasowego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej będą działać dwa niezależne laboratoria:
Laboratorium Diagnostyczne, Kierownik mgr Grażyna Muzyk
Laboratorium Mikrobiologiczne
, Kierownik mgr Małgorzata Juszczyk – Grudzińska