Życzenia dla pielęgniarek i położnych

 Na ręce Naczelnej Pielęgniarki Małgorzaty Tomskiej wpłynęły życzenia dla pielęgniarek i położnych:

” Kochane Pielęgniarki i Położne…
W dniu Waszego Święta, składamy najszczersze wyrazy szacunku oraz uznania za szlachetne postawy moralne i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka. Niech towarzysząca Wam pogoda ducha i uśmiech rozświetlają serca wszystkich potrzebujących pomocy. Małgorzata Przydatek – Grupa Mediator