Życzenia dla wszystkich pracowników SP ZOZ w Świdnicy

 Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły życzenia dla wszystkich pracowników SP ZOZ w Świdnicy od przedstawicieli Organu Założycielskiego.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia pragniemy złożyć wszystkim pracownikom służby zdrowia z terenu Powiatu Świdnickiego najlepsze życzenia zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Proszę przyjąć także podziękowania za zaangażowanie, z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów oraz wielką aktywność całej powiatowej służby zdrowia w poszerzaniu i udoskonalaniu oferty świadczonych usług medycznych zarówno na potrzeby naszych mieszkańców, jak i całego regionu.

Pragniemy w tym szczególnym dniu przekazać Panu oraz pracownikom kierowanej przez Pana placówki serdeczne podziękowania za zaangażowanie z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i zobowiązaniem, a ludzie którzy podejmują się tej misji, zasługują na najwyższe uznanie.


Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa
Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Sołtys