Życzenia od Starosty Świdnickiego

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia pragniemy złożyć wszystkim pracownikom służby zdrowia – kadrze kierowniczej, lekarzom, pielęgniarkom, personelowi pomocniczemu i technicznemu oraz pracownikom administracji z terenu Powiatu Świdnickiego najlepsze życzenia zadowolenia z efektów pełnionej służby, sukcesów zawodowych i wszelkiej osobistej pomyślności.

Proszę przyjąć także podziękowania za zaangażowanie, z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów oraz za wielką aktywność całej powiatowej służby zdrowia w poszerzaniu i udoskonalaniu oferty świadczonych usług medycznych zarówno na potrzeby naszych mieszkańców, jak i całego regionu.

Społecznego znaczenia i wartości pracy służby zdrowia nie da się w żaden sposób przecenić. Ratowanie życia drugiego człowieka jest honorem i zobowiązaniem, a ludzie, którzy podejmują się tej misji, zasługują na najwyższe uznanie.

Życzymy, abyście każdego dnia odczuwali osobistą satysfakcję z trudnej, ale jakże potrzebnej nam wszystkim pracy.