Życzenia z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Szanowni Państwo,
Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły życzenia z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnej.
„Z okazji Światowego Dnia Pracownika Służby Zdrowia i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. W tym dniu proszę przyjąć moje wyrazy uznania za Państwa poświęcenia stojąc na straży Naszego życia i zdrowia.

Państwa praca to praca niezmiernie trudna i odpowiedzialna. Wykonywany przez Was zawód wymaga ogromnej odpowiedzialności i profesjonalizmu. Na co dzień i od święta dbacie o nasze życie i zdrowie, a kiedy trzeba bez wahania idziecie nam na pomoc, by ulżyć w cierpieniu. Ciągle w pogotowiu i z takim samym poświeceniem i oddaniem, niesiecie ulgę w bólu i chorobie. Możecie być Państwo dumni z takiej postawy, gdyż nie ma nic ważniejszego niż życie i zdrowie drugiego człowieka.

Serdecznie życzę, by dalsze Państwa życie było źródłem satysfakcji i pasmem samych sukcesów. Niech na co dzień nie zabraknie Wam dobrego zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności, a codzienna praca związana z pełnieniem tej odpowiedzialnej funkcji będzie źródłem satysfakcji i uznania”.
Z wyrazami szacunku,
Teresa Świło
Poseł na Sejm RP