Język strony
Nasz Szpital
Podziękowania od pacjentów
Podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistycznego

Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęło podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistycznego.

 

 
Podziękowanie dla personelu Oddziału Dziecięcego
 
Podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej
Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej.

"Niniejszym składam na Pana ręce serdeczne podziękowania Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Panu dr n. med. Adamowi Biernackiemu, a także całemu personelowi medycznemu, za okazaną pomoc i troskliwą opiekę.

Wdzięczna pacjentka, Renata K".
 
Podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistycznego
Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla lekarza Oddziału Okulistycznego.

"Na ręce Pana Dyrektora pragnę serdecznie podziękować za fachową opiekę i okazaną troskę podczas mojego pobytu w Oddziale Okulistycznym całemu personelowi, a w szczególności Panu doktorowi Jarosławowi Pelczarowi.

Z wyrazami szacunku wdzięczny pacjent Bolesław P".

 
Podziękowania dla personelu Oddziału Gastroeneterologicznego
Na ręce dyrektora SP ZOZ w Świdnicy Grzegorza Kloca złożono podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenterologicznego.

W miesiącu czerwcu 2016 roku byłam przyjęta na oddział Gastroenterologii w Świdnicy z ogólnym wyczerpaniem i osłabieniem, przez ciągłe biegunki, pomimo leczenia ciągłego w innych szpitalach, nie było poprawy tu w Świdnicy, podczas tego pobytu zostałam otoczona bardzo fachową i troskliwą opieką przez personel medyczny i chciałam gorąco podziękować lekarzom za pomoc skuteczną i pielęgniarkom za opiekę".

Z podziękowaniem Lidia K. z Jawora

 
Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenetrologicznego
Na ręce Pana Dyrektora pragnę przekazać wyrazy głębokiej wdzięczności:

Panu Witoldowi Marczyńskiemu – Ordynatorowi Oddziału Gastroenetrologicznego Szpitala „Latawiec” w Świdnicy.
Panom Markowi Pająkowi i Mirosławowi Wójcikowi – lekarzom prowadzącym.

Za bardzo fachową i troskliwą opiekę medyczną:
Pani Oddziałowej, Paniom Pielęgniarkom i Panu Pielęgniarzowi, za codzienny trud pielęgnacji, podejmowany z wielką starannością i życzliwością, oraz pozostałym Paniom serdecznie wspomagającym chorych.
 
Z wyrazami szacunku
Tomasz N.

 
Podziękowanie od Pani Prezydent miasta Świdnicy za przeprowadzenie wyborów
Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania za organizację wyborów od Pani Prezydent Miasta Beaty Moskal - Słaniewskiej.

„Serdecznie dziękuję Panu za udzielenie pomocy w organizacji i przeprowadzeniu wyborów w 2015r. Rok bieżący był w tym względzie wyjątkowy. Wybieraliśmy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz posłów i senatorów, a także głosowaliśmy w referendum ogólnokrajowym. Rada Miejska w Świdniccy we wszystkich tych wyborach utworzyła obwód odrębny w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec”. 

Podkreślić należy, że przeprowadzenie wyborów wymaga współdziałania wielu podmiotów, dobrej organizacji oraz wykonywania wielu dodatkowych zadań.

Szczególnie wdzięczna jestem za Pana osobisty wkład, który umożliwił właściwe przygotowanie lokalu wyborczego, prawidłowe i terminowe sporządzenie wykazu osób uprawnionych do głosowania oraz ich aktualizację.

Proszę również o przekazanie wszystkim pracownikom zaangażowanym przy wykonywaniu prac wyborczych podziękowań za ich wysiłek i profesjonalizm, który umożliwił sprawne przeprowadzenie wyborów.

Liczę na kontynuację dobrej współpracy".

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 115