1 marca – Światowy Dzień Świadomości Autoagresji

foto: www.operon.pl

1 marca przypada Światowy Dzień Świadomości Autoagresji (Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach). Obchody tego dnia mają na celu propagowanie działań służących uświadamianiu społeczeństwa o istocie problemu fizycznej lub psychicznej autoagresji. Autoagresja definiowana jest jako działanie, które często ma na celu zredukowanie napięcia emocjonalnego, bywa sposobem na wymierzenie sobie kary, a jednocześnie jest swoistym wołaniem o pomoc. Jednym z rodzajów autoagresji jest samookaleczanie – najczęściej nacinanie skóry. Autoagresja może przejawiać się również w prowokowaniu lub poddawaniu się agresji innych osób.

Źródłem problemu mogą być czynniki emocjonalne, depresja, zaburzenia osobowości czy niepowodzenia społeczne. Ich przyczyną jest zwykle uraz spowodowany w dzieciństwie, powstały na skutek doświadczania przez dziecko bicia, poniżania czy ignorowania jego potrzeb. Prowadzi to w efekcie do zaburzeń w sferze emocjonalnej i w konsekwencji do autoagresji. Poza niewłaściwymi postawami rodzicielskimi, trudną sytuacją ekonomiczną, bezrobociem czy problemami alkoholowymi, powodem autoagresji może być również brak rodziców: śmierć, rozwód, pobyt w domu dziecka, szpitalu. Przyczyny tego zaburzenia mogą mieć także podłoże biochemiczne. Osoby samookaleczające się nie czują najczęściej w trakcie tej czynności bólu ponieważ we krwi pojawia się hormon – endorfina – który eliminuje niemal całkowicie ból, poprawia samopoczucie, znosi napięcie. Tak znaczna zmiana powoduje, że samookaleczenie może stać się nałogiem.

Problem autoagresji dotyczy osób w różnym wieku, jednak najczęściej obserwowany jest u ludzi młodych. Niezwykle istotne jest zauważenie niepokojących symptomów i zidentyfikowanie ich. Już sama tendencja dziecka do poniżania samego siebie poprzez kierowanie w swoim kierunku krytycznych, obraźliwych wypowiedzi powinna wzbudzić w nas czujność.

Światowy Dzień Świadomości Autoagresji skłania do solidaryzowania się z osobami dotkniętymi tym problemem, a wyrazem solidarności z nimi jest pomarańczowa wstążka.

 Źródło:

https://operon.pl/Aktualnosci/Po-szkole/Obchodzimy-dzis-Swiatowy-Dzien-Swiadomosci-Autoagresji

https://www.powiatlobeski.pl/aktualnosci/01-marca-swiatowy-dzien-swiadomosci-autoagresji.html?ng_cat=6