1 miejsce w województwie Dolnośląskim i 13 w Polsce wg. rankingu Rzeczpospolitej

 1 miejsce w województwie Dolnośląskim i 13 w Polsce wg. ogólnopolskiego rankingu gazety Rzeczpospolita „Bezpieczny Szpital”.
839,56 to najwyższa ilość punktów jaką zdobyliśmy wśród szpitali na Dolnym Śląsku.

Jako 2 na Dolnym Śląsku i 18 w Polsce znalazł się Szpital im. Sokołowskiego z Wałbrzycha a 3 na Dolnym Śląsku i  31w Polsce wrocławski szpital im. J. Gromkowskiego.

 19%  więcej punktów otrzymaliśmy za obszar „Personel i jego kwalifikacje” co świadczy że w RSS ”Latawiec” pracująca wykształcona, kompetentna kadra zarówno pielęgniarska jak i lekarska wciąż podnosi swoje kwalifikacje.  11% więcej otrzymaliśmy w obszarze „Certyfikaty Jakości”, oznacza to że w rankingu uwzględniono  monitorowanie bezpieczeństwa pacjenta. Ponadto więcej procent punktów otrzymaliśmy w obszarach „jakość usług”, „systemy informatyczne”, „diagnostyka”, „zarządzanie majątkiem”.

Szpitale biorące udział w rankingu oceniane były w obszarach – Zarządzanie, Jakość Opieki, Jakość Usług i Pobytu Pacjenta, Certyfikaty Jakości, Opieka Medyczna.