Znaczenie diagnostyki mikrobiologicznej

 21 października 2010 r. odbyło się szkolenie dla członków Komitetu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, lekarzy „łącznikowych” oraz pielęgniarek „łącznikowych” na temat ” Znaczenie diagnostyki mikrobiologicznej w rozpoznawaniu i skutecznym leczeniu ciężkich zakażeń”.
Wykład wygłosiła Pani dr Beata Kowalska-Krochmal ( Katedra Mikrobiologii AM we Wrocławiu). Pani mgr Małgorzata Juszczyk-Grudzińska przedstawiła analizę danych statystycznych dotyczących posiewów krwi wykonanych w laboratorium mikrobiologicznym RSS „Latawiec” za okres 01.01.20010-30.09.2010. W szkoleniu uczestniczyło 45 pracowników medycznych SP ZOZ w Świdnicy. Każdy uczestnik otrzymał stosowne zaświadczenie o odbyciu szkolenia
naukowego oraz 4 punkty edukacyjne. Koordynatorem szkolenia była Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego
P. mgr Małgorzata Juszczyk-Grudzińska oraz pielęgniarka epidemiologiczna P. mgr  Katarzyna Konrad.