10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) w 1992 rok,u a jego obchody  mają na celu zwrócenie uwagi i pogłębienie świadomości społecznej, dotyczącej problematyki związanej z kondycją psychiczną człowieka.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z wiodących problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową niektórych osób. Pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego wzrostu zaburzeń psychicznych nie tylko u dorosłych, ale też u dzieci. Nauka zdalna znacząco wpłynęła na osłabienie kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży, a także na zwiększenie skłonności do popadania w uzależnienia.

Szacuje się, że w Polsce na schorzenia depresyjne choruje ok. 1 mln osób. Zaburzenia i choroby psychiczne wpływają niezwykle negatywnie na komfort życia, stanowiąc zdecydowanie zbyt często jego bezpośrednie zagrożenie.

Aby uniknąć problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, warto zadbać o swoją kondycję psychiczną. W tym celu:

  • Dużo się uśmiechajmy
  • Stosujmy odpowiednią dietę
  • Nie zapominajmy o aktywności fizycznej
  • Dbajmy o relacje międzyludzkie

Jeśli wymienione wyżej czynniki okażą się niewystarczające, konieczna jest wizyta u specjalisty. Nie należy zwlekać z pójściem do psychiatry, psychoterapeuty bądź psychologa. Nadal największe trudności, by sprawnie funkcjonować i zmagać się z codziennością, stanowi zbyt późne rozpoznanie schorzenia i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Źródło:

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ? 10 października 2021 r. – Wola (um.warszawa.pl)