Nowoczesny angiograf już działa w świdnickim szpitalu

Pacjenci Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy mogą już korzystać z wysokiej klasy aparatu, dzięki któremu leczenie chorób naczyń krwionośnych jest nie tylko łatwiejsze, ale i bardziej skuteczne.

Nowy angiograf pozwala na uzyskanie doskonałej jakości obrazu przy zastosowaniu niskiej dawki promieniowania. Takie rozwiązanie umożliwia wykonywanie dokładniejszych badań przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego.

Zakupiony aparat jest nieoceniony w diagnostyce i leczeniu pacjentów z objawami ostrego zespołu wieńcowego, takimi jak zatory czy zawały mięśnia sercowego, przyjmowanych do szpitala w trybie ostrodyżurowym, w systemie 24 – godzinnym. Sprzęt pozwala również na przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych zabiegów bez otwierania klatki piersiowej i chirurgicznego rozcinania tkanek, m.in. zabiegów implantacji stymulatorów, kardiowerterów i defibrylatorów. Aparat znacząco ułatwia również diagnostykę i leczenie miażdżycy naczyń obwodowych, umożliwiając udrażnianie tętnic kończyn dolnych.

Nowy angiograf zastąpił wyeksploatowany już aparat, działający w Pracowni Angiografii od 2008 r., który charakteryzował się wysoką awaryjnością. Z uwagi na specyfikę urządzenia, używanego niezwykle często w przypadkach pilnych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów, niezawodność urządzenia jest kluczowa w kontekście udzielanych świadczeń. Zakupiony sprzęt dzięki zastosowaniu najnowszych technologii pozwoli na wykonywanie szerokiej gamy badań w zakresie chorób układu sercowo- naczyniowego.

Inwestycja o wartości 3 mln zł w całości sfinansowana została ze środków własnych szpitala i stanowi kolejne z działań podejmowanych w trosce o najwyższą jakość usług świadczonych Pacjentom SPZOZ w Świdnicy.