11 lutego – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

foto: www.gov.pl

11 lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Numeru Alarmowego 112, który służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Pod numer alarmowy 112 można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Numer jest dostępny przez całą dobę.

Wybierając numer 112 uzyskamy połączenie z odpowiednią służbą ratunkową (policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym). Operatorzy numeru alarmowego 112 odbierają zgłoszenia, analizują je pod względem ich zasadność, a następnie zweryfikowane zgłoszenia przekazują dyspozytorom właściwych służb ratunkowych, których zadaniem jest zadysponowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań.

Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112 jako swój jedyny lub podstawowy krajowy numer alarmowy.

Numer ?112? służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Zgłaszamy na ten numer zdarzenia takie jak:

  • pożary;
  • wypadki drogowe;
  • kradzieże;
  • włamania;
  • w przypadku użycia przemocy;
  • nagłe omdlenia i utrata świadomości;
  • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie;
  • przypadki porażenia prądem;
  • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję;
  • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Należy pamiętać, że dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujemy linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

Źródło:

https://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/30955,Miedzynarodowy-Dzien-Numeru-Alarmowego-112.html

https://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/europejski-dzien-numeru-alarmowego