13 października – Dzień Dawcy Szpiku

Dzień Dawcy Szpiku ? święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi obchodzone w Polsce od 2002 roku. To święto jest okazją do uhonorowania bohaterów, czyli ludzi, którzy oddali szpik i komórki krwiotwórcze po to, by dać szansę drugiej osobie na powrót do zdrowia.

Szpik kostny (łac. medulla ossium) ? miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości. Masa całego szpiku u osoby dorosłej wynosi około 2,5 kg.

Przeszczepienie szpiku kostnego ? zabieg polegający na podaniu pacjentowi preparatu zawierającego komórki macierzyste krwiotworzenia, które są w stanie odtworzyć układ krwiotwórczy pacjenta, który uległ poważnemu uszkodzeniu w czasie wcześniejszej chemioterapii lub radioterapii (przeszczepienie autogeniczne) albo zastąpić patologiczną hematopoezę chorego (np. w przebiegu białaczki) szpikiem osoby zdrowej (przeszczepienie allogeniczne). Pod potocznym pojęciem ?przeszczep szpiku? mieści się także przetoczenie macierzystych komórek hematopoetycznych wyizolowanych z krwi obwodowej, w czasie zabiegu zwanego leukaferezą, po ich wcześniejszym pobudzeniu (tak zwanej mobilizacji) z użyciem cytokin lub cytostatyków. Przeszczepienie szpiku niekoniecznie musi być poprzedzone mieloablacją, czyli całkowitym zniszczeniem hematopoezy biorcy za pomocą chemioterapii lub radioterapii. Istnieje procedura zwana niemieloablacyjnym przeszczepieniem szpiku (ang. non-myeloablative stem cell transplantation, NST) lub przeszczepieniem szpiku z minimalnym kondycjonowaniem (miniallotransplantacja), w czasie której stosuje się jedynie odpowiednio silne leczenie immunosupresyjne (zapobiegające odrzuceniu przeszczepu), a za zniszczenie układu krwiotwórczego biorcy odpowiadają przeszczepione limfocyty dawcy.

JAK ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU? Rejestracja jest bardzo prosta i można ją wykonać na kilka sposobów. Najważniejsze, aby Twoja decyzja o zostaniu dawcą szpiku była przemyślana i odpowiedzialna. 1) Możesz zgłosić się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wystarczy dowód osobisty bez wcześniejszej rejestracji. Nie potrzeba być na czczo. Na miejscu wypełniamy kwestionariusz i deklarację. Pobranie krwi ? jak do zwykłych badań. 2) Rejestracja przez Internet ? np. wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Fundacji DKMS. W ciągu 2 dni od wypełnienia formularza internetowego, na podany adres otrzymasz pakiet rejestracyjny zawierający pałeczki do pobrania wymazu z jamy ustnej oraz formularz do wypełnienia. Rejestracja w bazie jest bezpłatna. 3) Podczas różnych imprez, akcji i wydarzeń prozdrowotnych, w który uczestniczą organizacje i podmioty zajmujące się promocją dawstwa szpiku.

Źródło: www.wikipedia.pl , www.zwrotnikraka.pl