14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa

14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawstawa (World Blood Donor Day), ustanowiony w 2004 r. i obchodzony w dzień urodzin dr Karla Landsteinera, austriackiego immunologa i laureata nagrody nobla, który w 1901 r. odkrył grupy krwi A, B oraz 0.

Odkrycie Landsteinera, polegało na obserwacji, że na krwinkach czerwonych występują dwa antygeny warunkujące zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji Landsteiner wyróżnił trzy grupy krwi. Umożliwiło to rozwój transfuzjologii i podstaw bezpiecznego przetaczania krwi.

Święto dedykowane jest honorowym dawcom krwi, którzy bezinteresownie dzielą się darem życia z potrzebującymi. Ideą obchodów tego Światowego Dnia Krwiodawstwa jest zachęcanie ludzi do oddawania krwi i uświadamianie ich jak cenny jest to dar dla potrzebujących. Bez honorowego krwiodawstwa nie można byłoby przeprowadzić zabiegów, operacji, leczyć i ratować ludzi. Mimo ogromnego postępu medycyny nadal bowiem krwi nie możemy niczym zastąpić, nie potrafimy, także uzyskać jej sztucznie.

Każdego roku na całym świecie dokonuje się 108 milionów pobrań krwi, a ok. 34 milionów donacji pochodzi od wolontariuszy Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/psse-siedlce/swiatowy-dzien-krwiodawcy—14062021