Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego

W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży, spowodowany epidemią COVID-19, która w znaczny sposób zaburzyła relacje międzyludzkie, osłabiła odporność psychiczną i społeczną dzieci oraz młodzieży, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podjął działania na rzecz upowszechniania wiedzy i profilaktyki  zdrowia psychicznego. W ramach prowadzonych wysiłków powstała lista Ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Dzieci i młodzież mogą skorzystać ze świadczeń oferowanych przez wskazane podmioty nieodpłatnie i bez skierowania lekarskiego. Dzięki uzyskaniu szybkiej pomocy można zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego pacjenta i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.

W Świdnicy pomoc świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars-Medica”, ul. M. Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica. Na liście znalazły się również m.in ośrodki  w Wałbrzychu, Dzierżoniowie i Wrocławiu.

Poniżej szczegółowy wykaz ośrodków z terenu województwa dolnośląskiego, gdzie dzieci i młodzież mogą otrzymać profesjonalną pomoc.