14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa

14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawstawa (World Blood Donor Day). Święto ustanowione zostało w 2004 r. i obchodzone jest corocznie w dniu urodzin dr Karla Landsteinera, austriackiego immunologa, który w 1901 r. odkrył grupy krwi A, B oraz 0, za co w 1930 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Światowy Dzień Krwiodawstwa pojawił się w kalendarzu z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, wspartej przez dwie inne wiodące organizacje: Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

Federacja określa honorowe krwiodawstwo jako system regularnego, dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia służb medycznych w życiodajną krew i jej składniki.

Krew to najważniejszy płyn ustrojowy w naszym organizmie, który rozprowadza tlen i substancje odżywcze do wszystkich jego komórek. Nic nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi. Mimo ogromnego postępu medycyny i biotechnologii nie da się jej kupić ani wyprodukować,  a zapotrzebowanie na ten bezcenny lek z roku na rok rośnie.

Jedynym i niezastąpionym źródłem krwi jest człowiek, bez którego  pomocy nie funkcjonowałyby szpitale, nie można byłoby przeprowadzać zabiegów, operacji oraz leczyć chorych. Zarówno krew, jak i pochodne preparaty są niezbędne nie tylko w operacjach ratujących życie, ale także m.in. w chirurgii, w leczeniu chorób szpiku, w leczeniu zaburzeń odporności.

Kto może zostać dawcą krwi?

Dawcą krwi może zostać osoba pełnoletnia, między 18. a 65. rokiem życia, zdrowia, o wadze powyżej 50 kg, która spełnia dodatkowo szereg warunków dotyczących stanu zdrowia.

Przeciwwskazania do oddania krwi to m.in.

  • przebyta żółtaczka zakaźna,
  • choroby autoimmunologiczne, układu krążenia, układu nerwowego, układu endokrynnego, choroba nowotworowa,
  • przebyte zawały i udary,
  • nadciśnienie tętnicze.

Można wyróżnić także czasowe przeciwwskazania do oddania krwi, a są to m.in. ciąża i laktacja, przebyta operacja w ostatnich 6 miesiącach, choroby zakaźne, zabieg akupunktury i wykonanie tatuażu, okres odczulania w alergii czy zabieg stomatologiczny lub kosmetyczny, w wyniku którego doszło do naruszenia powłok skórnych.

Obchody Światowego Dnia Krwiodawstwa są doskonałą okazją do podkreślania znaczenia honorowego krwiodawstwa dla ludzkości i współczesnej medycyny, ale też przede wszystkim ukłonem i wyrazem wdzięczności skierowanym w stronę Dawców Krwi za bezinteresowne dzielenie się cennym darem życia z innymi.

Źródło:

https://www.medexpress.pl/bez-krwi-sie-nie-da/73753

https://www.gov.pl/web/psse-jedrzejow/swiatowy-dzien-krwiodawcy-2021