14 lutego – Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca

foto: www.everethnews.pl

14. lutego poza Świętem Zakochanych i Światowym Dniem Chorych na Padaczkę, którym patronuje Św. Walenty, przypada również Światowy Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca. Idea obchodów tego dnia została zapoczątkowana w 1999 roku, kiedy to Amerykanka Jeanne Imperati, matka dziecka urodzonego ze złożoną wadą serca, zainicjowała obchody Dnia Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca (WWS), aby uświadamiać w temacie wad wrodzonych serca, możliwości ich leczenia oraz roli wczesnego diagnozowania.

Wady serca czyli strukturalne nieprawidłowości dotyczące budowy tego narządu i jego położenia w klatce piersiowej, należą do najczęstszych wad wrodzonych u dzieci. Rozwój i ogromny postęp w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii sprawił, że wady te są z powodzeniem leczone, co pozwala dzieciom dotkniętym chorobą na przeżycie, a nawet rozwój na równi ze swoimi rówieśnikami. Wady serca dotyczą ok. 1 proc. populacji noworodków, a do najczęstszych tego rodzaju schorzeń należą: ubytek w przegrodzie międzykomorowej oraz w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zwężenie cieśni aorty, krytyczne zwężenie zastawki pnia płucnego i zastawki aorty, tetralogia Fallota i przewód Botalla.

W Polsce codziennie przychodzi na świat 10 dzieci z wrodzonymi wadami serca. Troje z nich wymaga operacji już w pierwszych dniach życia, a większość kwalifikuje się do skomplikowanego, długotrwałego leczenia i rehabilitacji. W Polsce funkcjonuje dziewięć placówek kardiochirurgii dziecięcej, w których przeprowadza się łącznie niemal 3000 operacji.
Specjaliści z polskich ośrodków kardiochirurgii dziecięcej leczą operacyjnie wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane wady serca, a co więcej mogą pochwalić się także sukcesami w przeprowadzaniu pionierskich i innowacyjnych terapii.

Powodzenie leczenia w bardzo dużym stopniu uwarunkowane jest tym, kiedy schorzenie serca zostanie wykryte i w jakim stanie dziecko trafi do ośrodka specjalistycznego. Postęp w diagnostyce prenatalnej umożliwia wykrycie wielu schorzeń jeszcze w trakcie życia płodowego dziecka, dzięki czemu już bezpośrednio po porodzie możliwe jest otoczenie go specjalistyczną opieką, co znacznie zwiększa szanse na przeżycie malucha. W niektórych przypadkach przeprowadzenie diagnostyki w czasie ciąży może nawet zdecydować o życiu dziecka.

W Polsce, propagowaniem Dnia Wiedzy o Wadach Wrodzonych Serca zajmuje się Fundacja Serce Dziecka, która wspiera leczenie i rehabilitację swoich podopiecznych już od 15 lat, ale też skupia swe działania na szerzeniu wiedzy o wrodzonych wadach serca i sposobach ich leczenia.

Źródło:

https://www.sercedziecka.org.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-wiedzy-o-wrodzonych-wadach-serca-1-lutego–66/

https://everethnews.pl/kardiologia/dzien-wiedzy-o-wrodzonych-wadach-serca-polska-liderem-w-leczeniu-malych-serc/