15 listopada – Światowy Dzień Krwi Pępowinowej

foto: zdrowie.dziennik.pl

15 listopada przypada Światowy Dzień Krwi Pępowinowej (World Cord Blood Day). Obchodom tego dnia przyświeca idea szerzenia wiedzy na temat zastosowania krwi pępowinowej i jej bankowania. Krew pępowinowa oraz pochodzące z niej komórki macierzyste wykorzystywane są od ponad 30 lat. Pierwszego przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej dokonano w 1988r. i pochodziły one od nowonarodzonej siostry wówczas 5 letniego pacjenta, cierpiącego na niedokrwistość. Szacuje się, że od tego czasu  na całym świecie przeprowadzono ponad 40 tys. podobnych  procedur.

Czym jest krew pępowinowa ?

Krew pępowinowa to krew, która znajduje się w łożysku i pępowinie. Jest ona bogatym źródłem komórek macierzystych, które mają nieoceniony udział w szybkim rozwoju płodu. Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane komórki, które mają olbrzymi potencjał do namnażania oraz zdolność do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki. Pierwszym znanym źródłem komórek macierzystych był szpik, innym jest krew obwodowa. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się do terapii komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej. Dzięki swym właściwościom mają zastosowanie w medycynie przy odbudowie uszkodzonych komórek. Krew pępowinową można zabezpieczyć tylko raz w życiu – podczas porodu. Pochodzące z niej komórki macierzyste mogą w przyszłości posłużyć w ratowaniu zdrowia i życia nie tylko ich właściciela, ale też jego bliskich. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są bowiem dużo bardziej ?uniwersalne? w zastosowaniu ? wystarczy zaledwie 60 proc. zgodności HLA, a nie pełna jak w przypadku przeszczepień szpiku kostnego.

Pobranie krwi pępowinowej nie jest skomplikowaną czynnością. Wykonuje się ją już po przecięciu pępowiny, a krew jest pobierana z tej części pępowiny, która jest połączona z łożyskiem, więc proces ten jest całkowicie bezpieczny dla dziecka. 

Zastosowanie krwi pępowinowej:

  • 80 chorób onkologicznych i hematologicznych – tyle chorób jest obecnie leczonych przeszczepieniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej

  • Autyzm i mózgowe porażenie dziecięce – ostatnie badania wskazują na korzyść kliniczną z podania własnej krwi pępowinowej

  • Medycyna regeneracyjna – komórki macierzyste ze sznura pępowinowego są szeroko stosowane w rekonstrukcji neuronów, stawów i kości.

Mimo wielu korzyści z zastosowania krwi pępowinowej istnieją też ograniczenia, wśród których dużą barierę stanowią koszty pobrania i bankowania krwi pępowinowej, które muszą ponieść rodzice. Czasem istnieją też przeciwwskazania do pobrania krwi pępowinowej, np. zakażenie wirusem HIV. Krew pępowinowa i pochodzące z niej komórki macierzyste nie są cudownym lekarstwem na wszystkie choroby ludzkości, jednak kolejne badania i nieustający rozwój medycyny dają nadzieję, że dzięki ich zastosowaniu już wkrótce możliwe będzie niwelowanie szkód wyrządzanych przez rożnego rodzaju schorzenia. Prawdopodobieństwo leczenia komórkami macierzystymi w przyszłości wynosi 1:100.

Źródło:

https://www.pbkm.pl/komorki-macierzyste/komorki-macierzyste-i-krew-pepowinowa

https://www.swiat-zdrowia.pl/artykuly/krew-pepowinowa

https://hematoonkologia.pl/informacje-dla-chorych/news/id/3622-15-listopada-swiatowy-dzien-krwi-pepowinowej