17 listopada ? Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

źródło: piastunzoz.pl

17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). To jedna z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych, zajmująca 3. miejsce wśród przyczyn zgonów, charakteryzująca się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. POChP – określana też w literaturze jako COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia (rozedmy), o różnym nasileniu, miąższu płucnego, przy czym jest najczęściej związane z odpowiedzią zapalną układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia.

Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, na przykład substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone (między innymi niedobór alfa1-antytrypsyny), również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów. Objawy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelkie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta. Schorzenie układu oddechowego, które może mieć poważne rokowanie, ale też jak podkreśla obecny raport GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) jest to choroba, która poddaje się prewencji i leczeniu. W tym kontekście organizowany 17 listopada, już po raz 20-ty Światowy Dzień POChP obchodzone corocznie w 2. lub 3. środę listopada ma zwrócić uwagę na ten ważny problem zdrowia publicznego.  Głównym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu (ok. 80% przypadków) i zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jak i na ulicy, jak również działanie pyłu i substancji chemicznych w miejscu pracy. Szacuje się, że w Polsce na POChP choruje ok. 2 mln osób. Celem leczenia jest złagodzenie objawów choroby, zwiększenie tolerancji wysiłku, poprawa jakości życia oraz zahamowanie postępu choroby. Zapobieganie zaostrzeniom POChP jest kluczowym celem postępowania w tej chorobie. Niestety, tylko 40% zaostrzeń jest zgłaszanych i stanowi przedmiot konsultacji lekarskiej, ponad 50% to tzw. przemilczane zaostrzenia, o których lekarz prowadzący nie wie. Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc ma uświadomić wszystkim jak wielkim i globalnym problemem staje się ta choroba, również dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.

https://www.medonet.pl/swiatowy-dzien-pochp,artykul,11442560.html
https://www.medexpress.pl/swiatowy-dzien-przewleklej-obturacyjnej-choroby-pluc