17 września – Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

17 września przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem obchodów tego dnia jest podkreślenie globalnej solidarności w zakresie poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ma zwiększać zrozumienie bezpieczeństwa pacjentów, zaangażowanie społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz promować globalne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów i zmniejszenia szkód dla pacjentów. Niezwykle istotne jest też  zwiększenia odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z jakością leczenia oraz poprawą bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia opieki medycznej w szpitalach, przychodniach i innych placówkach związanych ze zdrowiem pacjentów.

Tematem wybranym na Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta 2021 jest ?Bezpieczna opieka nad matką i noworodkiem?, ze względu na znaczne obciążenie ryzykiem, na jakie narażone są kobiety i noworodki, gdy otrzymują nie wystarczającą opiekę podczas porodu. Około 810 kobiet umiera każdego dnia z przyczyn związanych z ciążą i porodem, których można było uniknąć. Ponadto każdego dnia umiera około 6700 noworodków, co stanowi 47% wszystkich zgonów w wieku poniżej 5 lat.

W Polsce, zagadnieniami w zakresie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych zajmuje się Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, działające jako jednostka Ministerstwa Zdrowia.

Źródło:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2021