Światowy Dzień Dawcy Szpiku

Światowy Dzień Dawcy Szpiku (World Marrow Donor Day) obchodzony jest na całym świecie w każdą trzecią sobotę września z inicjatywy Światowego Stowarzyszenia Dawców Szpiku – największej organizacji zajmującej się opieką nad dawcami i udzielającej informacji ułatwiających proces poszukiwania. Tegoroczne obchody przypadają 18 września. Głównym celem Światowego Dnia Dawcy Szpiku jest podziękowanie wszystkim darczyńcom na całym świecie: dawcom niespokrewnionym, dawcom rodzinnym, dawcom krwi pępowinowej, dawcom którzy już dokonali dawstwa oraz tym, którzy są w globalnym rejestrze oczekujących na oddanie. Celem drugorzędnym obchodów dzisiejszego święta jest podniesienie świadomości ogółu społeczeństwa i decydentów na temat roli bycia dawcą komórek macierzystych oraz wpływu przeszczepu komórek macierzystych krwi na życie pacjentów. W przypadku wielu dzieci i dorosłych potrzebujących przeszczepu nie ma jeszcze odpowiednika w globalnym rejestrze z milionami dawców, dlatego tak ważne jest zrekrutowanie większej ilości potencjalnych dawców ochotników. 

Statystyki Światowej Organizacji Dawców Szpiku są alarmujące: co 27 sekund ktoś na świecie zapada na raka krwi. Pośród chorób dziecięcych rak krwi jest najczęstszą przyczyną śmierci. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25 procent pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie. Większość przeszczepień odbywa się dzięki Dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali się, by bezinteresownie ratować życie każdego chorego, który potrzebuje przeszczepienia.

Na świecie jest aktualnie zarejestrowanych ponad 38 milionów potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi lub szpiku. Prawdopodobieństwo znalezienia ?bliźniaka genetycznego? dla konkretnego chorego wynosi 1:20 000, a przy rzadkim genotypie – nawet 1: kilku milionów. Właśnie dlatego tak ważne jest, by baza Dawców szpiku nieustannie się powiększała, ponieważ każda osoba, dołączająca do bazy, zwiększa szansę na uratowanie komuś życia.

O tym jak zostać dawcą szpiku dowiesz się tutaj ???

Źródło:

https://www.dkms.pl/dzialaj/historie-i-aktualnosci/ponad-37-mln-potencjalnych-dawcow-szpiku-na-calym-swiecie-swiatowy-dzien-dawcy-szpiku

worldmarrowdonorday.org/