17 września – Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony w 2019 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku tematem przewodnim jest: „Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta”.

Bezpieczeństwo pacjentów stanowi podstawową zasadę opieki zdrowotnej i jest jednym z wyzwań w obszarze zdrowia publicznego. Traktowanie pacjentów jak partnerów w procesie leczenia wpływa na efekty terapeutyczne, poprawę bezpieczeństwa i satysfakcję pacjenta. Instytucją wspierającą te działania jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które m.in. realizuje projekty związane z bezpieczeństwem pacjenta, zmierza do poprawy jakości usług medycznych oraz ocenia poziom ich realizowania przez podmioty medyczne.

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Będąc świadomym i aktywnym pacjentem możesz wpływać na bezpieczeństwo opieki zarówno swojej, jak i całego systemu opieki zdrowotnej.

Źródło:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/bezpieczenstwo-pacjenta-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,627.html