Ponad 14,5 mln zł na doposażenie i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w lutym br. przystąpił do Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia na dofinansowanie podmiotów leczniczych w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Sporządzony przez nas wniosek o dofinansowanie spełnił kryteria Ministerstwa Zdrowia  i  z sukcesem przeszedł zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną, w efekcie czego uzyskaliśmy 14 646 879,00 zł dofinansowania na modernizację i doposażenie naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Środki pochodzą z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego i zostaną przeznaczone na działania służące poprawie jakości leczenia, dostępności do świadczeń medycznych, a także bezpieczeństwa i komfortu pacjentów trafiających do świdnickiego SOR. 
 

Jak podkreśla Dyrektor SPZOZ w Świdnicy Grzegorz Kloc „Przyznana kwota dotacji pozwoli przede wszystkim na modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego na sprzęt nowy, bardziej zaawansowany technologicznie, a także, co bardzo ważne na uruchomienie odrębnej, dedykowanej SOR Pracowni Tomografii Komputerowej, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny dla pacjentów trafiających do SOR.”

Działania zaplanowane w projekcie przewidują również m.in. modernizację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, stanowiska do dekontaminacji oraz gabinetów do przeprowadzania segregacji medycznej. W ramach inwestycji zakupowych, poza wspomnianym już TK, zaplanowany jest zakup m.in. RTG, USG, aparatu do znieczuleń, aparatów do szybkich toczeń oraz zestawu reanimacyjnego dla niemowląt.

Realizacja inwestycji we wszystkich wspomnianych aspektach bez wątpienia pozwoli na szybszą i bardziej szczegółową diagnostykę, poprawi jakość i dostępność do świadczeń, a co za tym idzie bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Według statystyk, w 2022 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy świdnickiego szpitala przyjął ponad 22 tys. pacjentów z czego aż 30% to mieszkańcy innych powiatów. Informacja o pozyskanych z Funduszu Medycznego środkach jest więc niezwykle ważna nie tylko dla mieszkańców powiatu świdnickiego, ale też powiatów sąsiadujących. 

Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2025 roku.