17 września ? Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

W tym roku, po raz drugi w historii, obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Celem obchodów tego dnia jest podkreślenie światowej solidarności w kwestii poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO. Istotne jest również wzmocnienie świadomości i odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z jakością leczenia oraz poprawą bezpieczeństwa pacjentów podczas świadczenia opieki medycznej w szpitalach, przychodniach i innych placówkach związanych ze zdrowiem pacjentów.

W Polsce, zagadnieniami w zakresie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych zajmuje się Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, działające jako jednostka Ministerstwa Zdrowia.

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta przyświeca hasło: ?Bezpieczeństwo pracownika ochrony zdrowia priorytetem dla bezpieczeństwa pacjenta?, które nawiązuje do tytanicznej pracy i oddania personelu medycznego w czasie pandemii COVID-19.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta