21 września – Światowy Dzień Chorych na Alzheimera

foto: www.naukawpolsce.pap.pl

Jak co roku, 21 września, obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. Choroba Alzheimera jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, prowadzącym do stanów otępiennych, utraty pamięci czy pogorszenia się oceny sytuacji. W rezultacie chory powoli przestaje radzić sobie z najprostszymi czynnościami i traci zdolność do samodzielnego życia. Jak dotychczas na chorobę Alzheimera nie znaleziono skutecznego lekarstwa.

Rozwój choroby przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Nieprawidłowości patologiczne w mózgowiu pojawiają się ok. 10-20 lat przed objawami zaburzeń funkcji poznawczych i znacznym ubytkiem neuronów. Początkowo występują subiektywne zaburzenia pamięci, potem łagodne zaburzenia funkcji poznawczych a następnie rozwija się otępienie. Największemu zaburzeniu ulega świeża pamięć deklaratywna, umożliwiająca uczenie się nowych faktów, następnie pamięć epizodyczna; pojawiają się trudności w ocenie sytuacji, w planowaniu, zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej oraz mowy.

Choroba Alzheimera dotyka dziś ponad 300 tys. Polaków, co według danych GUS-u ma związek z tendencjami demograficznymi. Populacja osób w wieku powyżej 65. roku życia ciągle rośnie ? w 2050 r. będą oni stanowić ponad 30% społeczeństwa. Ponieważ ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, oznacza to, że choroba Alzheimera za około 30 lat może dotknąć ponad milion Polaków, a więc trzy razy więcej niż obecnie. Problem dotyczy głównie osób starszych w przedziale 65?70 lat, wśród których blisko 3% to osoby chore. U seniorów między 85.?90. rokiem życia Alzheimer występuje już u 40%.

Krótkotrwałe problemy z pamięcią mogą pojawić się u każdego i wcale nie muszą oznaczać choroby Alzheimera. Warto jednak zaniepokoić się, kiedy dołączają do tego kłopoty z mówieniem, czytaniem, podjęciem decyzji oraz z orientacją. Jeśli więc zauważamy, że coś nietypowego dzieje się z pamięcią bliskiej nam starszej osoby, nie lekceważmy tego.

Źródło:

http://www.choroby.senior.pl/choroba-alzheimera

https://enelsenior.pl/alzheimer-opieka-nad-osobami-starszymi-pierwsze-objawy