19 sierpnia – Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

19 sierpnia przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej (ang. World Humanitarian Day). Święto ustanowione zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 r., na pamiątkę dokonanego pięć lat wcześniej zamachu na placówkę ONZ w Bagdadzie, którego ofiarą padło 22 pracowników organizacji humanitarnych, w tym Sérgio Vieira de Mello, ówczesny wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka. Dzisiejszy dzień jest okazją do podkreślenia znaczenia pomocy humanitarnej we współczesnym świecie, a także uhonorowania jej pracowników. Uświadamia też, że mimo niebezpieczeństw, ludzie, ciągle gotowi są do poświęceń dla innych.

Pracownicy sektora humanitarnego pomagają osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, czy konfliktów zbrojnych. Poszukują zaginionych, udzielają pomocy przedmedycznej, dostarczają na miejsce leki i sprzęt medyczny ratujący życie.

Jak wynika z szacunków ONZ, w  2021 r. 235 mln ludzi będzie potrzebować pomocy humanitarnej i ochrony. Liczba ta wzrosła do 1 osoby na 33 na świecie. Potrzeby humanitarne są więc na rekordowo wysokim poziomie, co w dużej mierze spowodowane jest wznowieniem państwowych konfliktów, oddziaływaniem zmian klimatu, degradacją środowiska, wzrostem liczby ludności na świecie oraz nieudolnymi rządami. Tylko w ostatnich dniach wybuchły dwa kryzysy humanitarne: po trzęsieniu ziemi na Haiti oraz w Afganistanie, po przejęciu władzy przez talibów.

Tegoroczny Światowy Dzień Humanitaryzmu poświęcony jest walce z kryzysem klimatycznym, wywołanym przed susze, powodzie, trzęsienia ziemi czy tsunami, które są katastrofalne w swych skutkach. Wobec tak ogromnych potrzeb rola pracowników humanitarnych jest nieoceniona. Docierają oni do miejsc, w których życie ludzkie nie może dłużej czekać na ratunek, jednocześnie sami stając przy tym w centrum niebezpieczeństwa. W 2020 r. zaatakowano 475 pracowników pomocy humanitarnej, wśród których 108 zabito, 242 zostało rannych, a 125 porwano.

Źródło:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/08/19/default-calendar/world-humanitarian-day-2021

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/08/19/default-calendar/world-humanitarian-day-2021

https://pmm.org.pl/swiatowy-dzien-pomocy-humanitarnej