Wizyta Lekarzy Świdnickiego Szpitala w Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy

W minioną sobotę, 14 sierpnia br., lekarze świdnickiego szpitala złożyli wizytę w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Spotkanie to zapoczątkowało współpracę pomiędzy SPZOZ w Świdnicy, a Muzeum Gross-Rosen, którą zainicjowała dr n. med. Ewa Kilar, również w imieniu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Celem podjętej współpracy jest upamiętnianie osób ze świata medycznego ?naznaczonych przez wojnę? oraz czynne uczestnictwo i wsparcie przedsięwzięć upamiętniających martyrologię II Wojny Światowej.

Przybyli do Muzeum Gross-Rosen medycy, wśród których znaleźli się m.in. Przewodnicząca wałbrzyskiej Delegatury DIL Dorota Radziszewska, Przewodnicząca Terenowego Koła DIL w Świdnicy Krystyna Michalak, Przewodnicząca Komisji Historycznej DIL dr hab. n. med.  Barbara Bruziewicz- Mikłaszewska, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska oraz Kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Barański, spotkali się z ciepłym powitaniem przez Panią Grażynę Choptiany, Kierownika Działu Oświatowego Muzeum Gross-Rosen.

Następnie, pod opieką kustosza muzeum, Pani Grażyny Teler, zgromadzeni ruszyli śladami historii, poznając teren byłego obozu koncentracyjnego i historycznego kamieniołomu, gdzie więźniowie zmuszani byli do ponadludzkiego wysiłku. Zwiedzający mogli też zobaczyć ekspozycję muzealną, wśród której zachowały się m.in. elementy wyposażenia medycznego, znalezione na terenie byłego obozu. Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła na niemal trzygodzinny spacer po terenie Muzeum, podczas którego Pani Grażyna Teler z pasją i zaangażowaniem opowiadała o historii obozu, a także o warunkach, w jakich żyli, cierpieli i umierali więźniowie. Zwiedzający z chęcią zadawali pytania, a także dzielili się własną wiedzą na temat życia w obozie, zaczerpniętą m.in. z relacji i wspomnień swoich kolegów i pacjentów, którym udało się ocaleć.

Sobotnie spotkanie w Muzeum Gross-Rosen to pierwszy akcent współpracy pomiędzy instytucjami. W najbliższym czasie planowane jest również m.in. umieszczenie na terenie Muzeum tablicy pamiątkowej upamiętniającej osoby ze środowiska medycznego, które doświadczyły cierpienia w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Gross Rosen w Rogoźnicy, ufundowanej przez Terenowe Koło Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w Świdnicy, a także uczestnictwo delegacji lekarzy Terenowego Koła DIL w Świdnicy we wrześniowych uroczystościach upamiętniających martyrologię II Wojny Światowej.