2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku, ma na celu propagowanie wiedzy na temat spektrum zaburzeń autystycznych oraz wzmocnienie akceptacji dla osób zmagających się z tym schorzeniem.

Czym jest autyzm?

Słowo ?autyzm? wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza ?sam?. Do psychiatrii pojęcie to wprowadził Eugen Bleuler w 1911 roku dla określenia nieumiejętności utrzymywania relacji z otoczeniem.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Charakteryzuje się ono problemami w nawiązywaniu kontaktów (w tym także kontaktu wzrokowego z innymi osobami), deficytami w komunikacji, opóźnieniem rozwoju mowy, osłabieniu reakcji na bodźce dźwiękowe (na przykład wołanie po imieniu), a czasem także nadwrażliwością na bodźce takie jak dźwięk, dotyk czy światło oraz uporczywymi, natrętnymi zachowaniami i skupianiem nadmiernej uwagi na jednym elemencie. Objawy związane z autyzmem w zależności od konkretnego przypadku mogą mieć bardzo zróżnicowane nasilenie stąd też fachowo określa się je jako spektrum zaburzeń autystycznych (w skrócie ASD, czyli Autism Spectrum Disorder).

Przyczyny powstawania autyzmu?

Wyjaśnienie przyczyn powstawania zaburzenia, jakim jest autyzm jest obecnie przedmiotem  intensywnych badań naukowych. Wciąż jeszcze pozostają one nie do końca poznane. Wiadomo jednak, że za powstawanie autyzmu w pewnej części odpowiedzialne mogą być geny. Liczne badania udowodniły bowiem, że w momencie, gdy zaburzenie to występuje u jednego dziecka, szansa na pojawienie się autyzmu u kolejnych dzieci w rodzinie wzrasta. Jedna z teorii mówi także o czynnikach środowiskowych, które mogłyby przyczyniać się do powstawania autyzmu ? badaczy w tym kontekście interesuje szczególnie fakt, że zaburzenie to w przypadku bliźniąt jednojajowych bywa diagnozowane wyłącznie u jednego z dzieci. Na tym etapie nie wiadomo jednak, jakie czynniki miałyby być odpowiedzialne za wywoływanie schorzenia. Do innych przyczyn powstawania autyzmu zalicza się także komplikacje okołoporodowe, poważne infekcje (na przykład wrodzoną toksoplazmozę), zaburzenia układu nerwowego oraz układu trawiennego.

Odmienny sposób postrzegania świata, wyjątkowa wrażliwość na bodźce powoduje, iż bardzo często osoby z autyzmem nie są traktowane poważnie przez społeczeństwo. Co za tym idzie, jeszcze bardziej izolują się od otoczenia. Warto jednak pamiętać, że autystyczne osoby posiadają cechy, które często są mocniej rozwinięte niż u zdrowych osób. Cechami takimi są na przykład kreatywność, szczerość i lojalność, ogromna pasja w rozwijaniu zainteresowań czy dobra koncentracja i szczegółowość.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 osób, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 000 osób z autyzmem. Są jeszcze ich rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że autyzm dotyczy nawet 3 mln osób w Polsce.

Na znak solidarności i jedności z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami, Fundacja JiM corocznie organizuje kampanię społeczną o ogólnopolskim zasięgu, prowadzoną pod hasłem  ?Polska na Niebiesko?. 2 kwietnia ma miejsce finał wydarzenia – akcja ?Zaświeć się na niebiesko? polegająca na niebieskiej iluminacji budynków i obiektów architektonicznych.