2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

foto: www.ppp.ostroleka.pl

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awareness Day, WAAD). Święto to zostało ustanowione w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.
Autyzm został uznany przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata ? obok raka, cukrzycy czy AIDS.

Schorzenie to określane jest jako całościowe zaburzenie rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się  już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Nieleczony autyzm może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń, stad też w literaturze naukowej używa się określenia ?spektrum zaburzeń autystycznych?.
Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Zachowania osób ze spektrum autyzmu bywają nietypowe, często trudne, stanowią reakcję obronną na tę specyficzną nieumiejętność odnalezienia się w świecie.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Kwiecień jest miesiącem, w którym nasza szczególna uwaga powinna być skoncentrowana na promowaniu empatii, otwartości i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Swoją solidarność z osobami z autyzmem wyrażamy kolorem niebieskim.
W tym dniu organizowana jest akcja Zaświeć się na niebiesko (Light it up blue) zapoczątkowana przez amerykańską organizację Autism Speaks. Polega ona na niebieskiej iluminacji budynków i obiektów architektonicznych na znak solidarności i jedności z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

Źródło:

https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/29455-2-kwietnia-obchodzimy-wiatowy-dzie-wiedzy-o-autyzmie

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-2020