25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

foto: www.teraz-srodowisko.pl

25 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Ideą obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie i życie.
Pierwszy raz Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem obchodzony był  w 1995 r. przez Ligę Niedosłyszących (organizacja założona w 1910 r.). W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało w 2000 r. Towarzystwo Higieny Akustycznej.

Hałas można opisać jako uciążliwy dźwięk o częstotliwości 65-70 decybeli [dB]. Hałas w środowisku to wszystkie uciążliwe, nieprzyjemne niepożądane dźwięki w danym czasie i miejscu ,które utrudniają sen, naukę, pracę, koncentrację oraz wypoczynek. Mogą być też czynnikiem uszkodzeń słuchu, zaburzeń sercowych, oddychania, bólów głowy czy bezsenności. Przez hałas jesteśmy zestresowani, nerwowi i przewrażliwieni.

Zagrożenie hałasem potęguje rozwój cywilizacyjny i działalność człowieka. Problem jest szczególnie dotkliwy w dużych miastach i na terenach silnie zurbanizowanych, a największe zagrożenie stanowi tam hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. W środowisku hałas powodowany jest głównie przez działalność przemysłową, ruch transportowy czy aktywność związaną z rekreacją.

Ograniczenie hałasu w środowisku uzyskuje się stosując metody i sposoby techniczne, takie jak: wyciszenie źródeł hałasu, zabezpieczenia akustyczno-urbanistyczne (np. pasy zieleni, wały ziemne, wykopy i ekrany akustyczne) oraz rozwiązania architektoniczne (np. rozpraszające dźwięk elewacje, dźwiękoszczelne okna). Istotne znaczenie dla zwalczania hałasu mają obowiązujące przepisy prawne, dzięki którym istnieje możliwość kształtowania klimatu akustycznego, a tym samym ograniczenie zagrożenia hałasem na danym terenie.

Źródło:

https://www.gdos.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem-7