28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work). Obchody tego dnia mają wieloletnią tradycję. Od roku 1996 dzień ten był obchodzony przez instytucje zrzeszone w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W 2003 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy proklamowała 28 kwietnia jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Również  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, wskazując tym samym na konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa zatrudnionych oraz zachowanie pamięci o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Celem święta jest podniesienie świadomości w zakresie skutecznej ochrony ludzi w pracy oraz unikania wypadków, w szczególności śmiertelnych oraz chorób zawodowych.

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP.

Stan pandemii COVID-19 znacząco wpłynął na charakter i tematykę obchodów święta. Jednocześnie nadał mu szczególną rangę wynikającą ze skali powszechnie występującego zagrożenia zdrowia.

Pandemia COVID-19 wywiera niebagatelny wpływ na niemal każdy aspekt świata pracy ? począwszy od zagrożenia zarażeniem się wirusem, po utratę miejsc pracy w wielu kluczowych sektorach czy okresowe zamknięcia różnych gałęzi gospodarki. Wykorzystanie podczas pandemii na szeroką skalę formy pracy zdalnej daje pracownikom nowe możliwości, ale także stwarza potencjalne zagrożenia a w szczególności zagrożenia psychospołeczne. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zachęca, aby bazując na doświadczeniach wyniesionych z pandemii, wdrożyć działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracy, efektywniej chronić zdrowie pracowników, a przedsiębiorstwom zapewnią ciągłość biznesową i wsparcie umożliwiające odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu.

Rzeczywistość epidemiologiczna pokazała, że kluczowe znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia publicznego mają silne i skuteczne systemy zarządzania BHP.  Zwraca się też szczególną uwagę na fakt, że choć w dalszym ciągu zmagamy się z dotychczasową skalą wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to dodatkowo, z uwagi na pandemię – wiele milionów ludzi na świecie zaraziło się COVID-19 w miejscu pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy stały się ważne i potrzebne, jak nigdy dotąd.

Źródło:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P55800141711616058046228&html_tresc_root_id=300012266&html_tresc_id=300012259&html_klucz=123456&html_klucz_spis=

https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/60526,28-kwietnia-swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-i-ochrony-zdrowia-w-pracy.html.pdf