30 marca – Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

foto: www.medme.pl

30 marca obchodzimy Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej (ChAD). Najczęściej dotyka ona osoby przed 35. rokiem życia. Towarzyszą jej objawy psychotyczne, które mogą być uwarunkowane predyspozycją genetyczną ? prawdopodobnie wspólnymi genami dla ChAD i schizofrenii. Przyczyną śmierci 15-20% chorych na ChAD jest samobójstwo.
Choroba afektywna dwubiegunowa, zwana zaburzeniem maniakalno-depresyjnym jest zaburzeniem mózgu. Zazwyczaj objawia się epizodami maniakalnymi i depresyjnymi oddzielonymi okresami normalnego nastroju. Chorobę charakteryzują okresowe zmiany nastroju, od ekstremalnych emocji i postrzegania świata w kolorach nadmiernie jaskrawych do depresji, podczas której chory postrzega świat w czarnych barwach. ChAD jest chorobą, która poprzez serię nieprzewidywalnych i upośledzających okresów, w znacznym stopniu dezorganizuje życie codzienne oraz powoduje cierpienie nie tylko pacjenta, ale i jego rodziny.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA ChAD

Jak większość chorób psychicznych, choroba afektywna dwubiegunowa spowodowana jest zaburzeniami neuroprzekaźników w mózgu i układzie nerwowym. Inne zaburzenia psychiczne lub równowagi w organizmie np. w niedoczynności tarczycy mogą zwiększać ryzyko choroby. Duże znaczenie ma podłoże genetyczne. Większe ryzyko wystąpienia tego schorzenia istnieje u osób z już zdiagnozowaną chorobą w rodzinie, zwłaszcza u rodziców. Same predyspozycje nie są jednak główną przyczyną. Sytuacj traumatyczne, a także stosowanie substancji psychoaktywnych mogą wywołać epizod. Bierze się pod uwagę także czynniki psychologiczne i społeczne.

LECZENIE CHOROBY DWUBIEGUNOWEJ

Leczenie dwubiegunowości jest długotrwałe,  a jego główne cele to uzyskanie całkowitej remisji lub zmniejszenie nasilenia objawów, zapobieganie nawrotom choroby,  umożliwienie powrotu do normalnego i satysfakcjonującego życia.

O powodzeniu leczenia decyduje kompleksowość podejmowanych działań:

  • farmakoterapia ? leki dobierane są pod kątem objawów i epizodu choroby; włączenie leków jest podstawową formą leczenia ChAD,
  • psychoedukacja ? przekazywanie informacji na temat choroby pacjentowi i/lub jego bliskim oraz nauka rozpoznawania sygnałów poprzedzających nawrót choroby,
  • psychoterapia ? zalecana głównie w przypadku długich okresów remisji; skupia się na zapewnieniu wsparcia podczas radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Kluczowy wpływ na rokowania i przebieg choroby ma wczesne rozpoznanie i wdrożenie specjalistycznego leczenia, efektywna współpraca pacjenta z lekarzem oraz wsparcie ze strony bliskich osób.

Źródło:

everethnews.pl/newsy/who-60-mln-na-calym-swiecie-z-choroba-afektywna-dwubiegunowa/

https://lekarzebezkolejki.pl/blog/choroba-afektywna-dwubiegunowa-przyczyny-i-objawy/w-1120

https://www.aptekagemini.pl/poradnik/zdrowie/choroba-afektywna-dwubiegunowa-czym-sie-objawia/