4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem.  Został on ustanowiony w 2000 roku na Światowym Szczycie Waki z Rakiem w Paryżu, zorganizowanym przez dyrektora generalnego UNESCO i Prezydenta Francji. Na szczycie opracowano tzw. Kartę Paryską, zobowiązującą wszystkie kraje, które podpisały się pod nią do tworzenia programów zapobiegających chorobom nowotworowym. 

W Unii Europejskiej nowotwory stały się główną przyczyną zgonów. Nowotwór to to choroba, podczas której komórki w ciele rozrastają się w niekontrolowany sposób. Ten proces powoduje powstawanie guzów, które mogą dać przerzuty do różnych narządów. Nowotwory rozpoznawane są najczęściej u osób w średnim i starszym wieku, jednak do zmian w komórkach dochodzi znaczenie wcześniej. Wszystkie nowotwory powstają wskutek mutacji, czyli zmian DNA w komórkach ciała. Istnieje jednak szereg czynników, które sprzyjają tym mutacjom.

W profilaktyce chorób nowotworowych duże znaczenie ma odżywianie i tryb życia. Właściwa dieta, aktywność fizyczna oraz ograniczenie używek pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów. Należy także regularnie poddawać się  badaniom profilaktycznym – wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie. Międzynarodowe zespoły badawcze szacują, że nawet 90% nowotworów powodują czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ. Przestrzegając prostych zasad zdrowego stylu życia, jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko zachorowania. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w ten sposób można uniknąć nawet 50% przypadków wszystkich nowotworów. Zasady, których należy przestrzegać, zostały opracowane dzięki wieloletnim badaniom naukowym i opublikowane pod tytułem ?Europejski Kodeks Walki z Rakiem?. Na podstawie dwunastu zaleceń Kodeksu stworzono polską publikację ?12 sposobów na zdrowie?. Zawierają one następujące porady, pomocne w prowadzeniu zdrowego stylu życia i obniżeniu ryzyka zachorowania na raka.

Kodeks walki z rakiem

 1. Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.
 2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Wspieraj politykę miejsca pracy wolnego od tytoniu.
 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
 4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.
 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia.
 6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.
 7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej. Nie korzystaj z solarium.
 8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu. Podejmij działania na rzecz zmniejszenie jego poziomu.
 10. Kobiety powinny pamiętać o tym, że:
  a. karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na raka. Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią;
  b. hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych rodzajów nowotworów. Ogranicz jej stosowanie.
 11. Zadbaj o to, aby twoje dzieci poddano szczepieniom ochronnym przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy noworodków), wirusowi brodawczaka ludzkiego ? HPV (dotyczy dziewcząt).
 12. Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania:
  • raka jelita grubego (zalecenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet),
  • raka piersi (u kobiet),
  • raka szyjki macicy (u kobiet).

https://planujedlugiezycie.pl/index.php/profilaktyka-nowotworowa-jak-sie-chronic-przed-nowotworami/

https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno/swiatowy-dzien-walki-z-rakiem