11 lutego – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Dziś przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Święto ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego korzystania z numeru alarmowego 112, który obowiązuje we wszystkich krajach europejskich.

Numer alarmowy 112 jest numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, który służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r., w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Operatorzy numeru alarmowego 112 odbierają zgłoszenia, analizują je pod względem ich zasadności, a następnie zweryfikowane zgłoszenia przekazują dyspozytorom właściwych służb ratunkowych. System Powiadamiania Ratunkowego funkcjonujący w Polsce składa się z 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego ? po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

Ważne, aby pamiętać że dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujemy linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy.

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

  • zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
  • zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
  • zagrożenia czyjejś wolności,
  • przestępstw lub zakłócania porządku publicznego,
  • kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.