4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto zostało ustanowione w lutym 2000 roku w Paryżu, na Światowym Szczycie Waki z Rakiem, zorganizowanym przez dyrektora generalnego UNESCO i Prezydenta Francji. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, zobowiązującą wszystkie kraje, które ją podpisały do tworzenia programów zapobiegających chorobom nowotworowym. Zasadniczym celem Światowego Dnia Walki z Rakiem jest zwrócenie uwagi na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych, które są obecnie problemem na skalę globalną i  jedną z najczęstszych przyczyn umieralności na świecie.
Według najnowszych
danych, na przestrzeni ostatnich trzech dekad, ponad dwukrotnie wzrosła liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Szacuje się, że w naszym społeczeństwie prawie 990 tysięcy osób żyje z chorobą nowotworową, a nowotwory złośliwe to wciąż druga przyczyna zgonów w Polsce.

Wśród czynników, które mają największe znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych wymienia się: odżywianie i tryb życia. Ryzyko wystąpienia nowotworów znacząco ograniczamy stosując właściwą dietę, pamiętając o aktywności fizycznej oraz rezygnując z używek. Bardzo ważne jest również regularnie poddawanie się badaniom profilaktycznym, gdyż w przypadku nowotworów wczesne wykrycie, zwiększa szanse na wyleczenie. Jak wynika z szacunków międzynarodowych zespołów badawczych nawet 90% nowotworów powodują czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ, a stosując proste zasady zdrowego stylu życia, jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko zachorowania.

Wśród szkodliwych czynników, które zdaniem ekspertów są powodem blisko 70% nowotworów złośliwych wymienia się:

  • palenie tytoniu ? tytoń może powodować aż 14 różnych nowotworów, w tym układu oddechowego czy trzustki,
  • nadużywanie alkoholu ? szacuje się, że od 2 do 4% wszystkich przypadków nowotworów, spowodowanych jest pośrednio lub bezpośrednio przez alkohol; regularne picie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia m.in. raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani czy wątroby,
  • niewłaściwa dieta i sposób odżywiania,
  • zakażenia i wirusy,
  • czynniki zawodowe,
  • zanieczyszczenie środowiska.

Wieloletnie badania naukowe dały postawę do stworzenia ?Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, który powstał z inspiracji Komisji Europejskiej i ma na celu edukację społeczeństwa na temat działań ograniczających ryzyko zachorowania na raka. Kodeks kłada się z dwunastu zaleceń, do których większość ludzi może się bez trudu stosować. Z badań wynika, że gdyby każdy stosował się do tych zaleceń, można by uniknąć prawie połowy wszystkich zgonów z powodu raka w Europie. Europejki Kodeks Walki z Rakiem jest dostępny tutaj.

Źródło:

cmkp.edu.pl/aktualnosci/xx-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem-2020

pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1311:swiatowy-dzien-walki-z-rakiem&catid=126&Itemid=237

Źródło:

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/