8 września – Światowy Dzień Fizjoterapii

8 września przypada Światowy Dzień Fizjoterapii (World Physiotherapy WP). Celem ustanowionego w 1996 roku przez Światową Konfederację Fizjoterapii globalnego święta, jest podkreślenie znaczenia fizjoterapii oraz jej promocja na arenie międzynarodowej. Fizjoterapia w procesie leczenia pacjenta pełni bardzo ważną rolę i często jest jego kluczowym elementem. 
Fizjoterapeuci to trzeci najliczniejszy zawód medyczny w Polsce. Ich praca, polegająca na niesieniu pacjentom ulgi i przywracaniu im sprawności, jest nieoceniona.
Fizjoterapia jest nauką medyczną zyskującą obecnie coraz większe uznanie, mimo ogromnego postępu w terapiach medycznych. 

Liczne organizacje i stowarzyszenia zrzeszające fizjoterapeutów na całym świecie wykorzystują ustanowione przez World Physiotherapy tematy kolejnych Światowych Dni Fizjoterapii, by szerzyć wiedzę z ich zakresu. W zeszłym roku za najważniejszą uznano rehabilitację w obliczu COVID-19, w tym roku tematyka święta skupia się na Long Covid. Pojęcie to zostało wstępnie zdefiniowane jako nieprzerwane występowanie przez 12 (lub więcej) tygodni objawów i symptomów, które rozwinęły się w trakcie lub po przejściu infekcji związanej z COVID-19

Do najczęściej występujących objawów, utrzymujących się po 6. miesiącu od zachorowania należą skrajne wyczerpanie (notoryczne zmęczenie), powysiłkowe zaostrzenie objawów (duszność, ból w klatce piersiowej) oraz problemy z koncentracją i pamięcią. Long COVID dotyka zarówno osoby wcześniej hospitalizowane z powodu zaostrzenia choroby COVID-19 jak i pacjentów przechodzących zakażenie w domu.

             

https://www.medexpress.pl/fizjoterapia-kluczowa-w-procesie-zdrowienia-po-covid-19/78853

https://world.physio/pl/